Новини

Ташев-Транс ООД започна изпълнението на проект по договор за безвъзмездна финансова помощ

Фирма „Ташев-Транс“ ООД – гр. Враца започна изпълнението на проект по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г. Номер на договора за безвъзмездна помощ: № BG16RFOP002-2.077-1237-C01/ 14.01.2021 Наименование на договора за безвъзмездна помощ: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ Срок на изпълнение: 3 месеца Място на изпълнение: гр. Враца, бул. „Васил Кънчов“ 120 Общ размер на допустимите разходи: 150 000,00 лева Размер на безвъзмездната помощ: 150 000,00 лева Проектът цели да се осигури оперативен капитал на фирмата, необходим  за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Виж повече
Меню