Стратегия, визия и мисия

Да осигуряваме на клиентите си сигурност и гъвкави решения

Нашата Мисия:

- да осигуряваме на клиентите си пълния набор от услуги в областта на транспорта на стоки и материали.

- да поддържаме лоялните отношения с клиенти и персонал, като едновременно с това и приемливо ниво на печалба

- да продължим да осигуряваме работни места в регион с много висока безработица

Нашата Визия:


Ние виждаме себе си като водещ доставчик на транспортни и спедиторски услуги във Враца и региона. Основната ни цел е увеличаване мащаба на дейността до покриване на пълния набор от логистични услуги; поддържане на вече доброто име и имидж на компанията; изграждане и мотивация на компетентен екип и увеличаване на броя на транспортните средства.

Меню