За нас

От създаването си през 2000г., фирма Ташев-Транс ООД предоставя на клиентите си разнообразни услуги в сферата на транспорта и спедицията на стоки. Благодарение на сериозното отношение и професионализма на служителите си, през годините си спечелихме доверието на много български и чуждестранни клиенти и завоювахме завидна репутация на сигурен, надежден и отговорен партньор в транспорта в България и Европейския съюз.

Нашите основни компетенции са консолидация и транспорт на частични пратки (LTL), транспортиране на опасни и отпадъчни материали, продукти от стомана, високообемни товари и разбира общи палетизирани стоки. За да можем винаги да предлагаме гъвкави решения на нашите партньори, ние се стремим да бъдем една крачка пред нашите конкуренти. Това постигаме с постоянно обновление на автопарка, който към момента се състои от над 120 тежкотоварни автомобила с различни характеристики според различните нужди на клиентите ни. Освен това непрекъснато се стремим да усъвършенстваме системите за управление на работата и качеството и предлагаме на служителите си добри условия и работна среда.

Добре обучени и компетентни, с дългогодишен професионален опит, нашите служители са винаги готови да реагират на бързо на постоянно изменящите се нужди на клиентите. При нас може да разчитате на индивидуален подход, гъвкавост и бързина, и не на последно място на коректно отношение и лоялност.

През изминалата година

... превозихме товари с тегло

72 584 500 кг

... изминахме за нашите клиенти

13 518 668 км

.. успешно доставихме до нашите партньори

89 120 пратки

Новини

Ташев-Транс ООД започна изпълнението на проект по договор за безвъзмездна финансова помощs

Фирма „Ташев-Транс“ ООД – гр. Враца започна изпълнението на проект по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г. Номер на договора за безвъзмездна помощ: № BG16RFOP002-2.077-1237-C01/ 14.01.2021 Наименование на договора за безвъзмездна помощ: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ Срок на изпълнение: 3 месеца Място на изпълнение: гр. Враца, бул. „Васил Кънчов“ 120 Общ размер на допустимите разходи: 150 000,00 лева Размер на безвъзмездната помощ: 150 000,00 лева Проектът цели да се осигури оперативен капитал на фирмата, необходим  за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Виж повече
Меню